رویافروش-خاموشی یک رویا


رویا فروش با تلخی گفت: به ما یاد داده بودن روی خوشبختی فردی تکیه کنیم. شاد باشیم، بخندیم، و از زندگی لذت ببریم. اما زمانش که  رسید فهمیدم، یک دنیای غمزده وقتی که فقط تو درونش شاد باشی و چشم بر روی رنج دیگران ببندی، هیچ ارزشی نداره. میون جهنمی از تنفر، وحشت، رنج و نکبت میشینی و هیچ کس نیست که با تو از گلهای بهاری حرف بزنه، هیچ کس، آب شدن برف های کوهستان رو به خاطر نخواهد آورد، هیچ کس در جواب لبخند تو لبخند نخواهد زد

رویافروش
خاموشی یک رویا

 

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.