راهنمای داستان نویسی به زبان ساده

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه اول
آشنایی کلی با مباحث دوره

جلسه دوم
تفاوت نویسندگی و داستان نویسی
سه درجه عالی داستان نویسی
جلسه سوم
نوشتن بر روی کاغذ یا تایپ کردن
ابزارهای داستان نویسی و شیوه انتقال مفاهیم
جلسه چهارم
چرادوست دارید نویسنده شوید!
انواع هنر و جایگاه ادبیات در هنر
جلسه پنجم

سن مطلوب برای داستان نویسی

جلسه ششم
وسواس در داستان نویسی
جلسه هفتم
مکاتب ادبی
جلسه هشتم
پشتوانه ادبی
جلسه نهم
ایده در داستان نویسی
جلسه دهم
زاویه دید بخش اول (اول شخص)
جلسه یازدهم
زاویه دید بخش دوم (دوم شخص)
جلسه دوازدهم
زاویه دید بخش سوم (سوم شخص)
جلسه سیزدهم
ویراستاری فنی و ادبی
جلسه چهاردهم 
لحن در داستان نویسی
زبان محاوره و معیار در داستان نویسی
جلسه پانزدهم
زبان،گویش، لهجه
هکسره
شیوه روایت
جلسه شانزدهم
ژانر یا گونه
جلسه هفدهم
فیکشن فانتزی
جلسه هجدهم
فیکشن عاشقانه
جلسه نوزدهم
فیکشن ماجراجویی
جلسه بیستم
فیکشن جنایی
جلسه بیست و یکم
فیکشن تاریخی
جلسه بیست و دوم 
فیکشن ترسناک
جلسه بیست و سوم
فیکشن کمدی

جلسه بیست وچهارم
درام ملودرام تراژدی