رویافروش-خاموشی یک رویا


یکی از اون توانایی‌های خطرناک، که انسان رو نسبت به سایر گونه‌ها‌ی زیستی متمایز میکنه دانش، مهارت، شعور یا آگاهی برترشون نیست؛ بلکه توانایی آدمها در پنهان کردن نیت واقعیشونه.
تمام سیاست های فردی و اجتماعی بر اساس این توانایی ایجاد شده. ملتها، با اخلاق فرو میریزن و با پنهان کاری و نیرنگ بنا میشن.

#رویافروش
خاموشی یک رویا

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.