رویافروش-خاموشی یک رویا


ماریانا میتوانست حرارت نگاه فیلیپ را احساس کند. فیلیپ اهسته گفت: اگر مردی هنر خوب بوسیدن رو بلد باشه، قلب هیچ زنی در مقابل این دژکوب توان ایستادگی نداره، این لب ها بودند که بین عاشقها آتش به پا کردن، و عاقلها به دروغ، اعتبارش رو به چشم ها دادن…

رویافروش
خاموشی یک رویا

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.