رویافروش-خاموشی یک رویا


ماریانا میتوانست حرارت نگاه فیلیپ را احساس کند. فیلیپ اهسته گفت: اگر مردی هنر خوب بوسیدن رو بلد باشه، قلب هیچ زنی در مقابل این دژکوب توان ایستادگی نداره، این لب ها بودند که بین عاشقها آتش به پا کردن، و عاقلها به دروغ، اعتبارش رو به چشم ها دادن…

رویافروش
خاموشی یک رویا

SfadminAuthor posts

Avatar for sfadmin

یک نویسنده

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *