رویافروش-اقلیت


وقتی از مرز شادی عبور می‌کردند دیگر به سختی می‌توانستند دوباره به مسرت گذشته بازگردند. رد شدن و گذشتن از این جهان پر توهم و رسیدن به مرزهای زیبایی، بسیار سخت می‌نمود.

رویافروش
اقلیت

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.