تفسیر مرگ


مرگ، از دوردست، انگار یک سه حرفی نامفهوم است
اما در مواجهه با چهره‌ی واقعی‌اش، آن واپسین لحظه‌، معنایش ناگهان از پرده بیرون خواهد افتاد؛ “دریچه‌ای در حال بسته شدن بر روی زندگی…”
سعید فرض‌پور

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.