ادبیات

پست های متعلق به ادبیات

دل آدمها

قلعه ها همیشه به صاحب، نیاز دارند. درست مثل دل. دلتان که بی صاحب ماند حتی اگر درها نفوذ ناپذیر باشند، همیشه ... ادامه مطلب

آوازهای محلی

آری دلبرم اینگونه خواهد بود روزگاران پسین ما. آواز های محلی مرا به یاد تو خواهند انداخت، عطر شالیزارهای خیس خورده از باران های موسمی مرا به یاد تو خواهند انداخت. ... ادامه مطلب

نزدیک‌های پاییز

من سعید هستم، ساکن سرزمینی بدون مرز. سرزمین هنرمندان، شهر نویسنده ها، محله‌ی داستان نویس‌ها. همسایه ی دیوار به دیوارم دوستان داستان ... ادامه مطلب