ادبیات

پست های متعلق به ادبیات

من، تو، او

«او» برای «من» همان «من» بود برای «تو». جانش بود، در جسمی دیگر. 📚من، تو، او سعید فرض پور ... ادامه مطلب

اسم و رسم

از آدمها دو‌ چیز باقی می‌ماند. اسم و رسم. تکلیف اسم مشخص است، زیرا اسامی هیچ باری به همراه ندارند.حتی شکل و ... ادامه مطلب

من تو او

پیدا کردن هدف توی زندگی، گاهی بسیار مهم‌تر از بودن توی یک موقعیت خوب و شرایط عالی زندگیه. توی سخت ترین شرایط، ... ادامه مطلب

عشق ممنوعه

عشق های ممنوع، عشق های واقعی هستند زیرا هیچ اجباری برای حفظ رابطه در آنها وجود ندارد. این یک علاقه‌ی واقعی و ... ادامه مطلب

من،تو،او

من" داشت از دریچه‌ی آینه برای "تو" توضیح می‌داد جنایتکارها چند دسته‌اند. خرده جنایتکارها آنهایی بودند که عشق را در شما ترور می‌کردند، طوری که بعد از آن دیگر پشت دستتان را داغ می‌کردید به کسی بگویید دوستش دارید ... ادامه مطلب