10 اسفند 1400

عشق حقیقی

به گذشته های دور نگاه کن؛ به پیچک‌های بلندِ از رمق افتاده‌ی عاشقانه‌ها‌ی کوتاه. به انبوه زخم‌های التیام یافته از حسرت. به ... ادامه مطلب

سیمرغ

جای سیمرغ های آزاد و آزاده در جغرافیای کشورمان خالی است. مثلا سیمرغ مهربانی سال تعلق بگیرد به آن معلمی که دور ... ادامه مطلب

زندگی

آنقدر دور خودت می‌چرخی تا آخر می‌بینی هیچ چیز سر جای خودش نیست. یکی آمده یکی ایستاده و یکی رفته… سعید فرض ... ادامه مطلب

من تو او

دوتایی زیر نور ستاره ها نشسته بودند «من» به «تو» گفت: میدونی سقف خونه ها یه واقعیت بزرگ رو از آدم‌ها گرفت. ... ادامه مطلب

وقتی بمیرم…

وقتی بمیرم غم‌های بسیاری را با خود به جهان بعد از مرگ خواهم برد. غم هایی که هر یک به تنهایی سپری ... ادامه مطلب