فروردین 1401

عاشق‌ها

من گفتم مگر می‌شود ما، منهای ما. تو به قلبت اشاره کردی و به نوک قله های بلند. گفتی تا ابد تکه ... ادامه مطلب

تو…

هر بار خواب تو را میبینم، مشوش، سری به پنجره‌ی خانه‌‌ای میزنم که سالها پیش مأوا‌ی تو بود. همانجا که می‌ایستادی و ... ادامه مطلب

عشق حقیقی

به گذشته های دور نگاه کن؛ به پیچک‌های بلندِ از رمق افتاده‌ی عاشقانه‌ها‌ی کوتاه. به انبوه زخم‌های التیام یافته از حسرت. به ... ادامه مطلب

سیمرغ

جای سیمرغ های آزاد و آزاده در جغرافیای کشورمان خالی است. مثلا سیمرغ مهربانی سال تعلق بگیرد به آن معلمی که دور ... ادامه مطلب

زندگی

آنقدر دور خودت می‌چرخی تا آخر می‌بینی هیچ چیز سر جای خودش نیست. یکی آمده یکی ایستاده و یکی رفته… سعید فرض ... ادامه مطلب