گلها و آدمها


گلها نخستین قربانیان عاشقانند؛

بعد نوبت خود عشاق است

سعید فرض پور.

SfadminAuthor posts

Avatar for sfadmin

یک نویسنده

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *