گلها و آدمها


گلها نخستین قربانیان عاشقانند؛

بعد نوبت خود عشاق است

سعید فرض پور.

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.