ورای باورها


،در ورای رویاها و باورهایم سرزمینی دارم زیبا تر از بهشت زمینی دارم پاک تر از آسمان
اگر بدانم برای ساختن و نگهداری از آن چه مسؤلیتی بر دوش دارم

سعید فرض پور

SfadminAuthor posts

Avatar for sfadmin

یک نویسنده

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *