همه چیز عاریتی است


دنیا جای قشنگی نیست.
یک قانون نا‌نوشته همیشه همراه ما است.
آنچه به شما داده شده با بیرحمی از شما ستانده خواهد شد.
همه چیز عاریتی است، در هر شادی رنجی است توامان.

سعید فرض پور

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.