من تو او


به شصت ساله های ما ملت فرودست و شصت ساله های شما اقلیت بهره‌مند نگاه کنید. آدم شصت ساله های ما از زور سختی و نکبت و فقر، شبیه هشتاد سالهای رنگ و رو رفته ی مستهلک هستند که با ارفاق هنوز نفس میکشند و شصت ساله های شما شبیه جوانهای چهل ساله با دستی به لطافتِ کف پای نوزادان. آه «تو» جان، کاش میفهمیدی تلخی حقیقت را؛ زشتی واقعیت را؛ سختی این مردگی را.

📙#من_تو_او

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.