من تو او


«تو» گفت: اینکه بارون، روی سر کس و ناکس به یه میزان فرود میاد نشان رحمت نیست، نشان بی عدالتی مطلقه. فقط اونا بلدن چطور روز رو شب، سیاه رو سفید، و حقتو ناحق جلوه بدن.
«من» برای سومین بار متوالی به فکر فرو رفت.

من تو او

سعید فرض پور

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.