من تو او


«من» داشت آرام آرام به «تو» و سلامت عقلش شک میکرد. با تعجب پرسید: میدونی باور ها چی هستن؟
«تو» آهسته گفت : باورها، چه از نوع خوبش، چه از نوع بدش، چه میهن پرستانه چه جهانشمول، چه مذهبی چه انسانی، همه ساخته ی افراد هستند و در جهت منافع اونها عمل میکنن. فقط باوری رو‌ که خودم ساخته باشم می‌پذیرم چون بقیه‌ی باورهای ساخته شده توسط دیگران در بهترین حالت تو رو در جهت منافع خودشون به کار می‌گیرن. با باور میهن پرستی میفرستنت جلوی گلوله. با باور مذهبی تو رو تبدیل میکنن به ماشین پولساز خودشون. با باور انسانی از عواطفت سو استفاده میکنن…
بازم بگم؟
من هوای درون سینه اش را با ناراحتی خالی کرد : نه بسه…

📚من، تو، او
سعید فرض پور

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.