من،تو،او


من” داشت از دریچه‌ی آینه برای “تو” توضیح می‌داد جنایتکارها چند دسته‌اند. خرده جنایتکارها آنهایی بودند که عشق را در شما ترور می‌کردند، طوری که بعد از آن دیگر پشت دستتان را داغ می‌کردید به کسی بگویید دوستش دارید. اما جنایتکارهای بزرگ آنهایی بودند که افکار جنایتکارانه داشتند؛ آنها می‌توانستند با افکار مسموم خود یک جامعه را در طول تاریخ منحرف کرده و به قهقرا ببرند.

من،تو،او
سعید فرض پور

SfadminAuthor posts

Avatar for sfadmin

یک نویسنده

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *