مسافر پاییز


دلت که مسافرِ پاییز شد دیگر هیچ رنگی تو را به بهار باز نخواهد گرداند

سعید فرض پور.

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.