زندگی


زندگی از دید من همین است. جاده‌ای بین دو واقعه؛ زندگی و مرگ. که در این مسیر، همه‌ی مرگ‌ها و زندگی‌ها، سختی‌ها و آسانی‌ها، وصال‌ها و فراق‌ها، و یک عالمه، ها های دیگر به سراغت می‌آید تا به تو بفهماند زندگی فراتر از همه این، «ها» هاست.

سعید فرض پور

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.