رویافروش-خاموشی یک رویا


آدام هبر: آدمیزاد اگر بتونه عملی رو در
ذهنش توجیه کنه از ارتکابش ابایی نخواهد داشت، چه شریر ترین، یا چه
سلیم ترین اعمال. توی خلوت، فقط وجدانه که راه رو
نشون میده و برای داشتن وجدان باید علم و آگاهی
داشت.

رویافروش
خاموشی یک رویا

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.