رویافروش خاموشی یک رویا


نیلسا: پدر، میتونی برای من عشق رو تعریف کنی؟
آدام:زمانی میرسه که با اشتیاق، دوست داری در غم و شادی شخص دیگه ای شریک باشی، اونوقت شاید بشه گفت، عاشق شدی اما این حالت پایدار و همیشگی نیست، تحت شرایط، حالتش عوض میشه، مهم اینه که به نفرت تبدیل نشه
نیلسا: نفرت چیه؟
آدام: اینکه خودخواه باشی..

رویافروش
خاموشی یک رویا

SfadminAuthor posts

Avatar for sfadmin

یک نویسنده

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *