رویافروش-خاموشی یک رویا


بزرگترین توهم، توهم زندگی کردن در خوشبختی و سعادته، در حالی که خودت میدونی وضعیتت گل و بلبل نیست. لشکری از غم و بدبختی پشت در، منتظرت نشستن و با نگاهی شریرانه گاه و بیگاه از لای پنجره به داخل حصار خوشبختی که دور خودت کشیدی زل میزنن.
بالاخره که چی! اخرش باید از اون حصار بیای بیرون تا از تنهایی نپوسی.
تازه اونجاست که کار غم‌ها ‌و رنج‌ها با تو شروع میشه. متوهمِ احمق…

رویافروش
خاموشی یک رویا

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.