رویافروش-اقلیت


وقتی حرف دیگران رو فراموش کنی، تازه زندگی واقعی شروع میشه. وقتی فراموش کنی چی گفتن، نشنوی چی میگن، و فقط صدای رویاهاتو بشنوی، زندگی تازه از اونجا شروع میشه…

📚رویافروش

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.