خوشی‌های اندک‌ و‌ غم‌های بسیار


رهگذر پرسید راز زیبایی زود گذر گلها چیست
چرا عمر زیبایی‌شان یک بهارِ کوتاه از تمام فصل‌های سال است.
مرد دانا اندکی تامل کرد!
بعد نگاهش را به ظرف گلاب انداخت و گفت:
راز زندگی و گل یکی است
خوشی‌های اندک و غم‌های بسیار…

سعید فرض پور

SfadminAuthor posts

Avatar for sfadmin

یک نویسنده

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *