آوازهای محلی


آری دلبرم اینگونه خواهد بود روزگاران پسین ما. آواز های محلی مرا به یاد تو خواهند انداخت، عطر شالیزارهای خیس خورده از باران های موسمی مرا به یاد تو خواهند انداخت. آواز غوک های شبگرد، سو سوی نور های دوردست خانه های روستایی مرا به یاد تو خواهند انداخت. گذشته ها مدتهاست که در گذشته اند. همچون یادگاران مرگ، خفته در سینه ی خاک های بدون زرع،باز مرا به یاد تو خواهند انداخت.
صدای درختان سر به فلک کشیده، پیچیده در پنجه ی باد، صدای تو را در گوشم تداعی خواهند کرد، آن دم که از پایداری عشق سخن میگفتی…
گذشته ها مدتهاست که درگذشته اند.
اری دلبرم، روزگاران پسین ما اینگونه خواهند بود..

سعید فرض پور

SfadminAuthor posts

Avatar for sfadmin

یک نویسنده

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *