امید


در شما جوانه های انسانیت خواهد مُرد، اگر، نسبت به موجودات اطرافتان مهربان نباشید

SfadminAuthor posts

Avatar for sfadmin

یک نویسنده

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *