امید


در شما جوانه های انسانیت خواهد مُرد، اگر، نسبت به موجودات اطرافتان مهربان نباشید

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.