اجتماعی

دنیای وارونه

باید خوب بود و قوی بود و گریه رو یواشکی توو خلوت کرد. کسی نباید بویی ببره غمگینی، آدما نامردن. سعید فرض ... ادامه مطلب

قهرمان‌ها

از هر هزار نفر شاید یکی ستاره بشه و بقیه نظارگر، اما هیچ ستاره‌ای بدون نظاره‌گرها ستاره نمیشه، ما همه قهرمانیم، دنبال ... ادامه مطلب

رو به سوی نور

در تمام سال‌های زندگی، مورد تمسخر عوام بودم. همیشه آنها یک سوی جاده بودند و من تنها، سوی دیگر جاده. گاهی مسافرانی ... ادامه مطلب

رویا

رویا دری است کوچک و مخفی، درون ذهنمان. هر جا که شرایط زندگی سخت شد سراغ آن در را بجویید. رویا‌ها کاربرد بینظیری دارند. ... ادامه مطلب

پیروزی و شکست

.وقتی شکست میخورید مسئولیت شکست هایتان را بپذیرید، همان طور که در پیروزی سینه سپر میکنید. شکستها همواره درسی گرانبها در درون ... ادامه مطلب

زمان رفتن

زمانی خواهد رسید که هیچ کدام از استدلال‌هایتان پذیرفته نخواهد شد. رابطه‌ی شما از آن حس عاشقانه تهی شده، حس می‌کنید در حال ... ادامه مطلب

به همین سادگی

به همین سادگی، یک روز صبح بیدار میشوی و میبینی آن آدم سابق نیستی. علایقت، تعلقاتت و هر آنچه تا پیش از این، ... ادامه مطلب

معنای زندگی

برای من که سی و چند سال از عمرم گذشته زندگی معنای متفاوتی پیدا کرده. قدیمتر ها وقتی بزرگی با من صحبت ... ادامه مطلب

آغاز

در آخرِ این آغاز، رویایی به سبزی باران؛ به آبی درختان، به روشنی شب و به تاریکی خورشید به من لبخند خواهد زد ... ادامه مطلب