آبان 1402

بهشت ابدی من

گفت مرا در سه کلمه توصیف کن. گفتم، بهشتِ ابدی من. بهشت، جایی میان گلو و بالای سینه‌ی بلورینت است که بازدم ... ادامه مطلب