۲ آبان ۱۴۰۰

زمان رفتن

زمانی خواهد رسید که هیچ کدام از استدلال‌هایتان پذیرفته نخواهد شد. رابطه‌ی شما از آن حس عاشقانه تهی شده، حس می‌کنید در حال ... ادامه مطلب

به همین سادگی

به همین سادگی، یک روز صبح بیدار میشوی و میبینی آن آدم سابق نیستی. علایقت، تعلقاتت و هر آنچه تا پیش از این، ... ادامه مطلب

جنگ

رابطه ی ما شبیه جنگ بود. تو که رفتی جنگ تمام شد، اما تکه پاره های مرا هیچ کس نتوانست جمع کند. ... ادامه مطلب

معنای زندگی

برای من که سی و چند سال از عمرم گذشته زندگی معنای متفاوتی پیدا کرده. قدیمتر ها وقتی بزرگی با من صحبت ... ادامه مطلب

آغاز

در آخرِ این آغاز، رویایی به سبزی باران؛ به آبی درختان، به روشنی شب و به تاریکی خورشید به من لبخند خواهد زد ... ادامه مطلب