آغاز


در آخرِ این آغاز، رویایی به سبزی باران؛
به آبی درختان، به روشنی شب و به تاریکی خورشید به من لبخند خواهد زد

سعید فرض پور.

SfadminAuthor posts

یک نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.