مینیمال

وصف شما

برای وصف شما هر چه فکر کردم چیزی به خاطرم نیامد. توصیف شما توهین به کلمات بود… سعید فرض پور ... ادامه مطلب

نیمه خالی لیوان

من با تامل در غم‌های بزرگ زندگی‌ام، به شادی بیکران باقی مانده برایم پی بردم. با نگاه حزن آلود مانده به آدم ... ادامه مطلب

زندگی

آنقدر دور خودت می‌چرخی تا آخر می‌بینی هیچ چیز سر جای خودش نیست. یکی آمده یکی ایستاده و یکی رفته… سعید فرض ... ادامه مطلب

زندگی

زندگی از دید من همین است. جاده‌ای بین دو واقعه؛ زندگی و مرگ. که در این مسیر، همه‌ی مرگ‌ها و زندگی‌ها، سختی‌ها ... ادامه مطلب

باورهای زندگی

این احمقانه است که کل زندگیتو صرف آمادگی برای زندگی بعدی کنی، حالا که اینجایی از همین زندگی لذت ببر. ?#رویافروش خاموشی ... ادامه مطلب

آزادگی

اگر همچنان از القاب، برای خطاب کردن دیگران استفاده می‌کنید، هنوز فاصله‌ی زیادی با آزادگی و عزت نفس دارید ... ادامه مطلب

روزگاران بسیار

برای من روزها آن طور گذشت که باید می‌گذشت. نه حسرتی، نه گلایه ای. قد کشیدن میان درختان جنگل کاجهای بلند، سپیدارهای تنومند، تبریزی های لرزان، بیدهای مجنون آشفته، ... ادامه مطلب