موفقیت

آدمهای تقلبی

گول آدمهای جعلی زندگیتون رو نخورید، اونها از روی عمد با شما راجع به سرمایه های مادی و معنویتون بحث و مجادله ... ادامه مطلب

مسیر

به مسیر روشنی که پشت سر گذاشتم فکر میکنم. گاهی شکست خوردم  اما هیچ وقت بازنده نبودم… سعید فرض پور. ... ادامه مطلب

رویا

رویا دری است کوچک و مخفی، درون ذهنمان. هر جا که شرایط زندگی سخت شد سراغ آن در را بجویید. رویا‌ها کاربرد بینظیری دارند. ... ادامه مطلب