ماجرای اصلی داستان رویا فروش در سال 2059 و 15 سال پس از سومین جنگ جهانی ویرانگر به وقوع می‌پیوندد. ریشه های این داستان در گذشته‌ی بسیار دور واقع شده و تا آینده‌ای نزدیک نیز گسترش یافته است. دنیای رویا‌فروش یک جهان مبتنی بر فانتزی است که در آن، مرز رویا و واقعیت در هم تنیده شده و روایتگر داستانی بسیار مهیج است.

در این داستان پنج گروه اصلی و چهار قدرت برتر به زورآزمایی با یکدیگر می‌پردازند. بعد از وقوع جنگ جهانی سوم و ویرانی‌های گسترده ناشی از جنگ، روزگار مردم به سختی گرویده و دنیا دیگر شبیه گذشته نیست. پیدا کردن آب و غذا در اولویت امور مردم قرار داشته و آنها برای بقای روزمره‌ی خود می‌جنگند. یکصد سال بعد از جنگ جهانی دوم، سه نیروی قدرتمند کشورهای آن زمان را در خود حل کرده و سرزمینی بزرگتر را به وجود می‌آورند. در شمال اقیانوس اطلس امریکا مکزیک و کانادا به همراه چند کشور از حوزه‌ی امریکای مرکزی نیروی قدرتمند اتحاد شمال را به وجود می‌آورد . اتحاد شمال همچنان از تکنولوژی پیشرفته‌ی پیش از جنگ جهانی سوم خود به نحوی گسترده استفاده می‌کند و قلمرویی بسیار پیشرفته محسوب می‌شود. در جنوب اقیانوس اطلس، کشورهای آمریکای جنوبی، به رهبری ژنرال کارلو مونتو کورالز کنفدراسیون جنوبگان را تشکیل داده و قلمرویی را به وجود می‌آوردند که در آن زندگی به صورت آزاد در جریان است. در اروپا نئو نازی‌ها دوباره به قدرت رسیده و یک اروپای واحد فاشیستی را به وجود آورده اند. در آسیا دو قدرت بزرگ روسیه و چین با بمب‌های الکترونیکی یکدیگر را هدف قرار داده و اینک در نبود الکتریسیته سقوط کرده و هر دو به عصر حجر برگشته‌اند.

داستان روایتگر گروهی است در اقلیت که پیش از وقوع جنگ بزرگ، تلاش بسیاری برای خنثی کردن یک توطئه‌ی جهانی را به مرحله اجرا گذاشته اما مغلوب شده و جنگ آغاز می‌گردد. این گروه که به اقلیت مشهورند، یک گروه مخفی و باستانی هستند که نیروهای ماورا طبیعه‌ای در اختیار داشته و خود را نگهبان حیات بر روی زمین می‌دانند. گروه اقلیت یک شاخه کوچک از گروه نگهبانان است که متشکل از پنج نگهبان هستند. نگهبان آب، نگهبان آتش، نگهبان زمین، نگهبان سرزمین رویاها و نگهبان زندگی که قدرتمند‌ترین نگهبان از بین پنج نگهبان است. رهبر گروه اقلیت همان نگهبان زندگی یا آدام هبر است که این گروه را پیش از وقوع جنگ هدایت کرده و اینک نیز رهبری هسته‌ی اصلی مقاومت را بر عهده دارد. نگهبانان زندگی و به خصوص گروه اقلیت بر این باور هستند که برای مبارزه با نظامهای فاشیستی سر برآورده‌ی بعد از جنگ و همچنین اصلاح امور مردم دنیا باید سرِ مار را هدف قرار داد و این سر نه حکومت‌های تشکیل شده فعلی بلکه انتیاگونیست داستان، شاگادِ ماردوش است که پنهانی این ویرانی گسترده را هدایت کرده و حکومت‌های دست نشانده‌ی خود را بر اروپا، امریکا و سایر کشورهای جهان مسلط ساخته.

شاگاد پیش از این، خود، یکی از پیروان نگهبانان زندگی بود اما عطش قدرت آهسته آهسته او را به سمت فساد و تباهی کشاند و در نهایت در داستانی که سالها پیش اتفاق افتاد از نگهبانان زندگی جدا شد و گروه جاودانه ها را تاسیس کرد. گروهی که توسط نیروی تاریک، سعی بر تسلط کامل بر تمام موجودات کره زمین دارند. داستان در جلد اول خود پیرامون گروه اقلیت و رهبر آنها آدام هبر می‌چرخد. آدام که پیش از وقوع جنگ بزرگ تلاش‌های بسیاری را برای پیشگیری و خنثی کردن نقشه‌ی شاگاد انجام داده، در نهایت شکست خورده و محفل مخفی او به نام محفل نیمه رویا متلاشی شده و بسیاری از یاران نزدیکش در این تلاش کشته می‌شوند. در واپسین روزهای پیش از وقوع جنگ جهانی سوم، آدام در ‌می-یابد که چاره ای جز پنهان شدن برایش باقی نمانده و پیش از اینکه به دژ خود در کامرون بازگردد نیروهای بی‌نظیری را در وجود فرزندان یاران خود قرار می‌دهد. این فرزندان که پنج کودک هستند با کمک آدام در گوشه و کنار دنیا و میان امین ترین افراد رهبر نگهبانان مخفی می‌شوند تا در نهایت آدام بتواند راهی برای شکست شگاد بیابد. البته این نقشه نیز به آن شکلی که آدام طراحی کرده خوب پیش نمی‌رود و بعضی از این کودکان در خلال جنگ گم شده و ردی از آنها باقی نمی-ماند. داستان 15 سال بعد از وقوع جنگ روایت میشود. در حالی که آن کودکان اکنون نوجوان هایی دور افتاده از خانواده و محفل نیمه رویا هستند. در جلد اول آدام بعد از اینکه هسته‌ی مقاومت اولیه را دوباره شکل می‌دهد تلاش خود را برای پیدا کردن کودکان به کار می‌بندد تا با بازگرداندن آنها نقشه خود را در برابر شگاد عملی کند. در این بین خوانندگان داستان با دنیای آندیوم یا سرزمین رویاها آشنا می‌شوند و مشکلات آدام در راه جمع کردن دوباره این افراد را حول هسته‌ی مقاومت مرکزی بیشتر حس می‌کنند. آدام که اینک در نقاط مختلفی هسته های مقاومت مستقل تشکیل داده سعی میکند با بازخوانی خاطرات گذشته و قرار دادن شواهد موجود نقشه‌ی واقعی شاگاد را بیابد. در اسپانیا، لهستان، کانادا، برزیل، ویتنام، سوئد و انگلستان هسته های اصلی مقاومت به صورت خودجوش در حال مقابله با قدرت‌های نو‌ظهور هستند اما آنها در واقع تحت هدایت آدام هبر سعی می‌کنند نقشه‌ی شیطان اصلی یا شگاد ماردوش را بهم بریزند. در جلد اول شاگاد سعی در پیدا کردن کودکان گم شده‌ی آدام هبر دارد تا پیش از او به آنها دسترسی داشته، با نابود کردنشان نقشه آدام را از بین ببرد. ماجرا از کوه های پرو شروع شده و با گذشتن از امریکا، اسپانیا، ویتنام، لهستان، کامرون و انگستان در نهایت با رویارویی مستقیم شاگاد و آدام هبر به پایان خود نزدیک می‌شود در این داستان پای یک شرکت مولتی نشنال به میان می آید که با تولید و پخش گسترده قرص های رویا ساز، فانتزی مردم بعد از جنگ را در ذهنشان به حقیقت تبدیل می‌کند اما در واقع قصد اصلی این کمپانی یافتن افراد عضو حلقه‌ی مقاومت و منهدم کردن آنهاست. المانهایی که در جلد اول به کار رفته یک دنیای تمام و کمال فانتزی را پیش چشم مخاطب خود قرار می‌دهد. به توصیف جهان بعد از جنگ و موقعیت گروه‌های حاظر در آن پرداخته و ما را با دنیای فانتزی آندیوم آشنا می‌کند.