آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه سی و چهارم – ابتدا میانه انتها

تعریف ابتدا میانه انتها
تفاوت طرح داستان با خط سیر داستان
تعریف ابتدا
تعریف میانه
تعریف انتها
نکات کلیدی