آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه سی و سوم – بستر در داستان نویسی

تعریف بستر در داستان نویسی
تعریف پیرنگ در داستان
انواع لایه ها در داستان نویسی
لایه فیزیکی
لایه ارتباطی
لایه مفهومی
لایه اعتراضی
ویژگی های بستر های داستانی