آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه پانزدهم – زبان،گویش، لهجه /هکسره/ شیوه روایت

  1. زبان از نظر گویش شناسی
  2. تبار شناسی زبان فارسی
  3. زبان-گویش-لهجه
  4. ی آوا یا میانجی
  5. هکسره
  6. شیوه روایت