آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جسله هفدهم – ژانر فیکشن فانتزی

  1. تعریف فیکشن فانتزی
  2. خدمات فیکشن فانتزی به علم و بشریت
  3. معرفی کتابها و نویسندگان
  4. چارت تقسیم بندی ژانر فیکشن فانتزی