آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه هفتم – مکاتب ادبی در داستان نویسی

  1. مکاتب ادبی چیست
  2. آیا برای داستان نویسی نیاز است که بر مکاتب ادبی مسلط باشیم؟
  3. تعریف بینش و نگرش نویسنده
  4. تعریف جهان بینی نویسنده
  5. منتقد ادبی کیست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد