آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه هشتم – پشتوانه ادبی در داستان نویسی

  1. تعریف پشتوانه ادبی
  2. تفاوت پشتوانه ادبی و تجربه زندگی
  3. تجربه کردن زندگی های دیگران
  4. پشتوانه ادبی چه کمکی به شما خواهد کرد
  5. نحوه دور شدن از سبک نوشتاری سایر نویسندگان
  6. منابع مطالعاتی برای افزایش پشتوانه ادبی
  7. نتایج ملموس داشتن پشتوانه ادبی