آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه ششم- وسواس در داستان نویسی

  1. وسواس در داستان نویسی چیست
  2. عوامل ایجاد وسواس در نویسندگان
  3. چگونه وسواس خود را کنترل کنیم
  4. کمالگرایی