آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه شانزدهم -ژانر یا گونه در داستان نویسی

  1. تعریف ژانر
  2. طبقه بندی انواع ژانر
  3. ادبیات داستانی
  4. ادبیات غیر داستانی