آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه دوازدهم – زاویه دید سوم شخص در داستان نویسی

  1. تعریف زاویه دید سوم شخص
  2. تعریف دانای کل
  3. تعریف دانای محدود
  4. مزایای زاویه دید سوم شخص
  5. معایب زاویه دید سوم شخص