آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه بیستم – ژانر فیکشن جنایی

  1. تعریف ژانر جنایی
  2. انواع زیر شاخه های ژانر جنایی
  3. خصوصیات مشترک زیر شاخه ها