شهریور ۱۴۰۰

خیلی دور خیلی نزدیک

بگذار کار یکسره شود ابرهای غم انگیز انتهای شهریور به چه کارمان خواهد آمد. یا پاییز برگ‌ریز؛ یا تابستان دل‌انگیز؛ یا مرگ ... ادامه مطلب