آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه یازدهم – زاویه دید دوم شخص در داستان نویسی

  1. تعریف زاویه دید دوم شخص
  2. اهمیت زاویه دید دوم شخص
  3. پیشینه زاویه دید دوم شخص
  4. مزایای زاویه دید دوم شخص
  5. معایب زاویه دید دوم شخص