آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه هجدهم – ژانر فیکش عاشقانه  در ادبیات داستانی

  1. تعریف ژانر عاشقانه
  2. درون مایه اصلی ژانر عاشقانه
  3. زیر شاخه های ژانر عاشقانه
  4. ایده ها در ژانر عاشقانه