آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه سوم-جلسه سوم-تایپ یا نوشتن بر روی کاغذ!،ابزارهای داستان نویسی و شیوه انتقال مفاهیم

  1. تایپ با ابزار مدرن یا نوشتند بر روی کاغذ
  2. ابزارهای داستان نویسی
  3. شیوه انتقال مفاهیم