آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه دوم- مینیمال،داستان کوتاه، داستان بلند
مطالبی که در این جلسه به آنها پرداخته خواهد شد

  1. تفاوت داستان نویسی و نویسندگی
  2. مینیمال
  3. داستان کوتاه
  4. داستان بلند