آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه دهم – زاویه دید در داستان نویسی ( اول شخص)

  1. انواع زاویه دید در داستان نویسی
  2. توانایی پوشش داستان در زاویه دید
  3. مزایای زاویه دید اول شخص
  4. معایب زاویه دید اول شخص