آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه بیست و چهارم- درام،ملودرام،تراژدی

  1. تعریف درام
  2. تعریف ملودرام
  3. تعریف تراژدی
  4. انواع درام
  5. شاخص های درام
  6. انواع درام