آموزش داستان نویسی و نویسندگی

همراهان گرامی
این آموزش از سه بخش پیش‌نیازها ، اصول داستان نویسی و تمرین‌ها تشکیل شده است
برای آموزش موثر و تاثیرگذار پیشنهاد می‌شود که ویدیوهای هر بخش را به ترتیب از جلسه اول ملاحظه نمایید.

 پیش نیاز‌ها

جلسه بیست و پنج- ژانر جنگ

  1. تعریف ژانر جنگ
  2. فرمول داستانی جنگ
  3. جنگ از لحاظ بافت داستانی
  4. جنگ از لحاظ بافت زمانی
  5. کاربرد های ژانر جنگ
  6. معرفی کتاب در ژانر جنگ